Amaç

Bu projede, mesleki deneyimi 15 yılı aşmamış ortaokul matematik öğretmenlerinin, öğrencilerin matematiksel düşünmelerine ve anlamalarına (kavrayışlarına) yönelik fark etme becerilerinin (noticing skills) belirlenmesi, geliştirilmesi, bu deneyimlerin öğretim ortamına karşılıklamalı öğretim kapsamında (responsive teaching) etkin bir şekilde aktarılması ve bu süreçte öğrenci öğrenmesinin artırılması amaçlanmaktadır. Projede ayrıca, öğretmen yetiştirme kurumlarında öğrenim gören öğretmen adayları, çalışan akademisyenler ve okullarda görev yapan öğretmenler arasındaki işbirliğinin artırılması da hedeflenmiştir.