Üçgenin Alan Bağıntısı Sorusu

Video öğretmenimizin 6. sınıf öğrencileriyle işlediği dersten bir kesit olarak alınmıştır. Öğretmenimiz öncesinde 6. sınıf kazanımlarından olan “Üçgenin alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer” kazanımına yönelik dersini işlemiştir. Daha sonrasında ise öğrencilerden aynı kazanıma yönelik olarak tahtada çizili olan üçgenin alanını bulmalarını istemiştir.

Bir öğrenci ise tahtaya kalkarak, çözümünü arkadaşlarıyla ve öğretmeniyle paylaşmıştır. Öğretmenimiz de öğrencinin çözümünün detaylarını öğrenmek için neden 4 ile 5′ i çarptığını, bulduğu sonucu neden 2’ye böldüğünü sorgulamıştır. Öğretmenimiz sorduğu sorularla öğrencinin çözümündeki detaylara odaklandığı ve öğrencinin çözümünü anlamaya çalıştığı için, öğretmenimizin bu öğretim hareketi 2. karşılıklamalı öğretim hareketi olan “öğrencinin mevcut stratejisindeki ayrıntıları bilmek” isimli öğretim hareketine örnek teşkil etmektedir.

Dikdörtgen Alanı Sorusu

Aşağıdaki videoda 5. sınıf Geometri ve Ölçme öğrenme alanı Alan Ölçme alt öğrenme alanı “Dikdörtgenin alanını hesaplar, santimetrekare ve metrekareyi kullanır (Kare, dikdörtgenin özel bir durumu olarak ele alınır)” kazanımına yönelik ders işlendikten sonra, “Dikdörtgenin alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer” kazanımına yönelik işlenen bir dersin video kesiti verilmiştir.

Bölüm – 1

Öncelikle öğretmen öğrencilere “buraya kadar ne anladınız? Anladıklarınızı tahtada paylaşabilir misiniz? Hangi kenarı?” gibi sorular yönelterek 1. öğretim hareketi (öğrencinin problemi anlamasını sağlamak) kapsamında öğrencilerin problemi anlamasını sağlamıştır. Daha sonra videoda da görüldüğü gibi öğrencilere kesişen bölgelerin altta kalan karelerin çeyreği olduğu sonucuna nasıl vardıklarını sorarak 2. öğretim hareketini (öğrencinin mevcut stratejisindeki ayrıntıları bilmek) uygulamıştır. Öğretmen derse soruda verilen kareleri kesişmeden düzlemde ayrı ayrı düşünmelerini ve üçünün alanını ayrı ayrı hesaplamanın onları doğru sonuca ulaştırıp ulaştırmayacağına sorgulatarak 3. Öğretim Hareketini (Öğrencilerin farklı problem çözme stratejileri geliştirmeleri için cesaretlendirmek) uygulamıştır.

Bölüm – 2

Öğretmen derse soruda verilen karelere eş uzunluktaki renkli kartonlardan oluşturduğu kareleri dağıtarak hem 3. Öğretim hareketi altında alternatif çözümler üretmesini cesaretlendirmiş hem de 4. öğretim hareketini (öğrencilerin matematiksel düşünmesi ile bu gösterimleri ilişkilendirmek) uygulamıştır.

Bölüm – 3

Son olarak öğretmen verilen soruda değişikliğe giderek öğrencilerin anlamalarını bir üst noktaya çıkarmak amacıyla 5.öğretim hareketini (öğretmenin daha kapsamlı bir problem kurması) uygulamıştır.öğrencilerin matematiksel düşünmesi ile bu gösterimleri ilişkilendirmek) uygulamıştır.