Proje Hakkında

“Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Öğrencilerin Matematiksel Düşünmelerine Yönelik Mesleki Fark Etme Becerilerinin İncelenmesi ve Öğrenme Ortamına Aktarılması” başlıklı projemiz TÜBİTAK 1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı tarafından yürütülmektedir. Projede 7 farklı ilden (Ankara, Denizli, Eskişehir, Kırıkkale, Kütahya, İstanbul, Ordu), o illerdeki üniversitelerde görev yapan 7 öğretim üyesi, 6 araştırma görevlisi, 2 bursiyer, 1 ölçme değerlendirme uzmanı ve 1 MEB uzmanı görev almaktadır. Projede paydaş üniversitelerin yer aldığı illerdeki devlet okullarında çalışan ve öğretmenlik deneyimi 15 yılı aşmamış yaklaşık 35 ortaokul matematik öğretmeni katılımcı olarak görev almaktadır.