FARK ETME BECERİSİ

En genel haliyle, öğretmen fark etme becerisi, öğretmenlerin sınıf ortamında yaşanan önemli durumları dikkate alıp sahip oldukları geçmiş bilgi ve becerilerine dayandırarak bunları yorumlamaları olarak tanımlanmıştır. Bu iki önemli özelliğe ilişkin, Van Es ve Sherin (2008) fark etme becerisinin matematiksel düşünme, pedagoji, sınıf ortamı ve sınıf yönetimi gibi durumların öğretmenlerin dikkat etmeleri gereken durumları içerdigini savunurken Jacobs, Lamb ve Philipp (2010) ise öğretmenin fark etme becerisini, öğrencilerin belirli bir konuya ilişkin soruları çözmek için geliştirdikleri çözüm stratejilerini anlamaları, bu stratejilere dayalı olarak öğrencilerin konuyu kavrayışını yorumlamaları ve bunlar doğrultusunda öğrencinin öğrenmesini desteleyecek veya geliştirecek kararlar verme becerisi olarak tanımlamıştır. Buradan hareketle, Jacobs vd. (2010) Öğrencilerin Matematiksel Düşünmelerine Yönelik Mesleki Fark Etme (Professional Noticing of Children’s Mathematical Thinking) olarak isimlendirdikleri özel bir fark etme becerisi ortaya koymuştur. Böylece, fark etme becerisini özel bir alanda inceleyerek, öğretmenlerin neyi fark ettiklerine daha az dikkat çekip, öğretmenlerin öğrencilerin matematiksel anlamalarını nasıl fark ettiklerine yoğunlaşmıştır. Jacobs vd. (2010) öğretmenlerin özellikle öğrencilerin matematiksel anlamalarını yorumlamak ve öğrencilerin anlamalarını temel alarak onlara nasıl karşılık vereceklerine dair karar vermek için, öğrencilerin çalışmalarındaki ya da onların sözlü cevaplarındaki önemli matematiksel detayları dikkate almaları gerektiğini ifade etmiştir. Buradan hareketle, öğretmenlerin mesleki fark etme becerileri,  öğrencilerin matematiksel düşünmelerine yönelik birbiriyle ilişkili üç bileşenden oluşan bir beceridir. Bu üç beceri ise şunlardır:

(i) Dikkate alma, ögretmenlerin,öğrencilerin stratejilerindeki matematiksel detayları anlayarak açıklama becerisi,

(ii) Yorumlama, öğretmenlerin, öğrencilerin stratejilerinden yola çıkarak, onların konuyu kavrayışı hakkında çıkarımda bulunma becerisi, öğrencilerin matematiksel anlamalarını yorumlama becerisi ve

(iii) Karşılık verme, öğretmenlerin, öğrencilerin anlamalarını temel alan ögretim adımlarına karar verme becerisidir (Jacobs vd., 2010)