Çark Sorusu

Aşağıda 8.sınıf olasılık öğrenme alanına ilişkin çevrimiçi portalda yer verilen içeriğin bir öğretmenimiz tarafından karşılıklamalı öğretim hareketleri üzerine kurulu sınıf içi uygulamasından bazı kesitler verilmiştir.

Bölüm – 1

İlk olarak, öğretmenimiz öğrencilerin problemi anladığından emin olmak için sorular sormasına yönelik 1. öğretim hareketini dersin başında uygulamıştır. Ancak videonun izlenmesinin çok vakit almaması ve bu öğretim hareketine aşinalık nedeni ile bu kısma videoda yer verilmemiştir.
Öğretmenimiz uygulamasında hem doğru hem de yanlış cevap veren öğrencilerinin düşüncelerini açıklamasına fırsat tanıyarak 2. öğretim hareketini uygulamıştır. Ayrıca Arda’nın ‘Çark A’da kırmızı dağınık dağınık, gelme olasılığı daha az; çünkü diğer renkler de dağılmış’ cevabı üzerine öğretmenin ‘Peki renklerin toplu olması mı kırmızı gelme olasılığını arttırıyor?’ sorusu yine 2. öğretim hareketi olan öğrencilerin düşünceleri üzerinden probleme ilişkin sorular yöneltmesine bir örnektir.
Uygulamada öğretmenimizin kullandığı çark materyalindeki gösterimi öğrencilerin matematiksel düşünmesi ile ilişkilendirmesi ise 4. öğretim hareketine örnektir. Bu öğretim hareketinde beklenen öğrencilerin matematiksel düşünmesi ile gösterimleri ilişkilendirmesi olduğundan Baran’a materyalde çözümünü gösterdikten sonra ‘Kırmızı gelme olasılığını matematiksel olarak ifade edebilir misin?’ şeklinde yöneltilecek bir soru da bu öğretim hareketine bir örnektir.
Son olarak öğretmenimiz videomuzda başlangıçta yanlış akıl yürüten öğrencilerin cevaplarını teyit etmek amacıyla ‘Mavi gelme olasılığı hangi çarkta fazladır?’ sorusunu sorarak 5. öğretim hareketini uygulamıştır. Doğru akıl yürüten öğrenciler için ise 5.öğretim hareketi olarak kavrayışlarını daha üst düzeye taşıyacak ve derinlemesine düşünmelerine sevk eden sorular dersin sonraki aşamalarında sorulabilir.

Bölüm – 2

İlk olarak öğretmenimiz öğrencileri ilk çözüm stratejileri ile ilişkili ikinci bir strateji denemelerine yönlendirmek olan 3.öğretim hareketini uygulamıştır. Bunu interaktif bir uygulama ile birden fazla deney gerçekleştirerek öğrencilere kırmızı gelme olasılığının kırmızı dilimlerin sayısına bağlı olduğunu fark ettirerek gerçekleştirmiştir. Ayrıca öğretmenimiz bu uygulama yardımı ile deneysel ve teorik olasılığın farkını da öğrencilere hissettirmeye çalışmıştır.
Öğretmenimizin interaktif uygulamadaki gösterimler ile öğrencilerin matematiksel düşünmelerini sorular sorarak ilişkilendirmesi ise 4. öğretim hareketine bir örnektir.
Son olarak öğretmenimiz kırmızı kâğıtlar sorusu ile öğrencilerin çark etkinliğinde ulaştığı sonucu farklı bir duruma aktarmalarını hedefleyerek öğrencinin farklı açılardan düşünmesini sağlayacak yeni bir problem kurmuş ve onun üzerinden dersini ilerletmiştir. Kartların yerinin değişmesinin işaretli kâğıtların gelme olasılığına etki etmediğini fark ettirerek 5. Öğretim hareketini uygulamıştır.