MICROSOFT TEAMS

Nedir ve Ne için Kullanılır?
Ofis 365’in sohbet tabanlı işbirliği platformudur. Ekip sohbetleri, özel iletiler, aramalar, toplantılar gibi sohbet içerikli çalışma alanları oluşturmaktadır.
Çevrimiçi Mesleki Gelişim Portalı adı altında kullandığımız Microsoft Teams platformunda, Proje öğretmen ekibi kanalı içerisinde proje katılımcı öğretmenleri ve proje ekibi ile birlikte yer almaktayız.

Teams’in özellikleri nelerdir?
• Ekip içinde çoklu sohbet odaları ya da kanalları kurulmasına olanak tanır ve sohbetleri takip etmeyi kolaylaştıracak arayüzler oluşturur.
• Ekiplerde doküman paylaşımı, ortak doküman görüntüleme, doküman üzerinde çalışabilme ve ilgili dokümanı düzenleyebilme, sesli ve görüntülü görüşme araçları ile çok fonksiyonlu bir grup çalışma alanı oluşturur.
• Senkron (Eş zamanlı) ve Asenkron (Eş zamanlı olmayan) iletişim ortamı sağlar.

Teams’te Proje Öğretmen Ekibi (Ya da sadece Ekip) Olarak Neler Yapıyoruz?
1) Bireysel çalışmalar, grup ve ölçme ve değerlendirme çalışmaları
2) İçerik paylaşımı
• Öğrenci çözümlerini içeren dokümanlar
• Öğrenci ve öğretmen arasında geçen konuşmaların yer aldığı literatüre dayalı kurgusal kısa senaryolar
• Öğrencilerle birebir öğretim çalışmaları içeren durum videoları
• Sınıf içi öğretim durumları içeren videolar
• Öğretmenlerin kendi sınıflarındaki öğretim uygulamalarına örnek olacak sınıf içi ve kendi öğrencileri ile birebir video kayıtları yapması
3) Ortaokul matematik dersi öğretim programında yer alan her öğrenme alanına yönelik öğrenme faaliyetleri
4) Tüm bu içerik türleri ve faaliyetlerde fikir paylaşımı ile oluşturulan (görüş alma/belirtme), işbirliği temelinde sağlanan öğrenme ortamı
Bir Örnek
Teams üzerinden paylaşılan ‘‘Birim Küp” sorusu ve ilgili öğrencinin matematiksel düşünmesine yönelik öğretmenlerin mesleki fark etme becerilerinin dikkate alma bileşenine ilişkin bir görüşme ve bu görüşmeden yanıtlarından bir kısım aşağıda verilmiştir.

Öğretmenler resimde görüldüğü gibi verilen öğrencinin kullandığı stratejideki matematiksel detayları anlamalarına yönelik fikirlerini diğer öğretmenler ile iletişim içerisinde belirtmişlerdir.