Ortalama Sorusu

Bir 6. sınıf öğrencisi ile ortalamanın denge noktası anlamını kavratmaya yönelik yapılan uygulamadan bazı kesitler Video 1 ve Video 2’de yer almaktadır.

Bölüm – 1

Öğretmen öğrencilere yanda verilen tabloyu doldurtarak ortalamanın denge noktası anlamı arasındaki ilişkinin öğrenciler tarafından kurulmasını amaçlamıştır. Bu ilişkinin kurulması adına ilk olarak uygulamada oluşturulan farklı durumlar üzerinden oyuncak fiyatlarının ortalamaya olan uzaklıkları sorgulatılarak tablo doldurulmuştur. Ardından tablodaki ortalamadan daha büyük ve küçük verilerin ortalamaya uzaklıkları toplamının anlamını öğrencilerin kavraması adına öğretmen tarafından matematiksel ilişkilerin keşfedilmesi yönünde sorular sorularak 4. öğretim hareketi uygulanmıştır.

Bölüm – 2

Öğretmen soruda verilen şekilde ortalamaları belli oyuncak fiyatlarını belirlemeye yönelik sorunun aksine uygulamadaki gösterim gibi değerleri/uzaklıkları verilen noktaların ortalamasını buldurmaya yönelik bir soru yönelterek öğrencinin farklı bir açıdan düşünmesini sağlayacak yeni bir problem yöneltmiş ve 5. öğretim hareketini uygulamıştır.