Kesirlerde Sıralama Sorusu

Aşağıda 6.sınıf sayılar öğrenme alanı kesirler konusuna ilişkin bir öğretmenimiz tarafından karşılıklamalı öğretim hareketleri üzerine kurulu yüz yüze  uygulamasından bazı kesitler verilmiştir.

İlk videoda öğretmenimiz öğrencinin 1. öğretim hareketini (öğrencinin problemi anlamasını sağlamak) uygulamıştır. Bu hareketine öğretmenimizin “Bize bu soruda ne vermis burda” ve “bizden burda neyi hesaplamamızı istiyor?” cümleleri örnek olarak verilebilir.
Videonun devamında öğretmenimiz öğrencisine “neden sen burda 2/3 kesrinin en büyükleri ve 7/8 kesrinin en küçükleri olduğuna karar verdin?” ve “burda gösterdiğin şekillerin büyüklükleri kıyaslayacak olursak sence bunlar aynı mı?” gibi sorular sorarak 2. öğretim hareketini (öğrencinin mevcut stratejisindeki ayrıntıları bilmek) uygulamıştır.  Daha sonra 3. öğretim hareketini (öğrencilerin farklı problem çözme stratejileri geliştirmeleri için cesaretlendirmek) “çözümün sağlamasını nasıl yaparsın?” sorusunu sorarak uygulamıştır. Ardından “sence burda yaptığın sıralamayla bu arasındaki fark sence nedir?”, “sence sonuç neden farklı çıktı?” ve “neden bu sonucun doğru olmadığını düşünüyorsun?” gibi soruları yönelterek 4. öğretim hareketini (öğrencilerin matematiksel düşünmesi ile bu gösterimleri ilişkilendirmek) uygulamıştır.

Geometrik Cisimler Sorusu

Aşağıda 6.sınıf Geometri ve ölçme öğrenme alanı geometrik cisimler konusuna ilişkin “M.6.3.4.4. Dikdörtgenler prizmasının hacim bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer.” kazanımına yönelik öğretmenimiz tarafından karşılıklamalı öğretim hareketleri üzerine kurulu yüz yüze uygulamasından bazı kesitler verilmiştir.

Öncelikle öğretmenimiz “bu soruya göre nasıl bir yol haritası çizersin?” sorusuyla öğrencimizi sorudan ne anladığını ve nasıl bir yolla ilerleyeceği sonucuna ulaşmıştır. Bu 1. öğretim hareketi olan öğrencinin problemi anlamasını sağlamak basamağına girmektedir. Ardından öğretim hareketi öğrenciyle soru cevap şeklinde ilermiştir.

Yukarıda bulunan kesitte ise öğretmen öğrencimize “16 neyi temsil ediyor?” ve “A’nın nerelerine bakarak yorumluyorsun?” sorularıyla 2. öğretim hareketi olan öğrencinin mevcut stratejisindeki ayrıntıları bilmek basamağına girmektedir. Bu sorularla öğretmen öğrencinin çözüm stratejisini detaylı incelemiş oluyor.